Det er knapt så budskapet fortsatt ikke har sunket helt inn hos ekteparet, som begge er førsteamanuensis ved HIØ, og som skal samarbeide om forskningsprosjektet.

- Det er tredje gang gjennom tidene at Høgskolen i Østfold får forskningsmidler fra Forskningsrådet. Så dette er stort både for oss og Høgskolen i Østfold. Jeg tror ikke jeg får oppleve dette så mange flere ganger i mitt liv. Det er kjempestas, sier Høeg Karlsen som skal være prosjektleder.

Hun beskriver de siste dagene som ren lykke.

– Dagen vi fikk beskjeden var det stor feiring sammen med døtrene våre hjemme. Vi laget god mat, kjøpte champagne og ringte foreldrene. Dette er fortsatt litt uvirkelig, sier hun.

– Er det skjult kamera?

Det glade budskapet kom altså for seks dager siden. Slik beskriver Kristine Høeg Karlsen øyeblikket da mobilen ringte:

– Jeg satt i bilen på vei til jobb, var litt stresset og hørte ikke helt hvem som ringte. Men det viste seg at det var fra Forskningsrådet, sier Karlsen.

– Og da jeg forsto at vi hadde fått tilslag på 20 millioner kroner, som er hele beløpet vi søkte om, måtte jeg stoppe bilen. Så tok jeg meg selv i å hyle, gråte og sparke rundt i bilen. Deretter spurte jeg om det var skjult kamera. Det var helt vilt å få den beskjeden.

Hun fikk summet seg litt etter mobilsamtalen før hun ringte ektemannen og ba han sette seg ned.

– Vi hadde akkurat hatt verdivurdering av huset og jeg tenkte først at den var veldig høy. Men så fortalte hun det, sier Joakim Karlsen.

Barn og kultur

Forskningsprosjektet har oppstart 1. januar 2021 og avsluttes 31. desember 2023. Tema er barn, kultur og ikke minst Den Kulturelle Skolesekken, som i år støttes med 550 millioner kroner.

Hva forskningsprosjektet helt spesifikt skal rette seg mot, forklarer Høeg Karlsen slik:

– Stadig mer av tiden i skolen gis eksterne aktører som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap, Vitensentrene og Den Kulturelle Skolesekken. Disse har oppdrag som i liten grad er knyttet til læreplanene i skolen, men som handler om å ruste elevene med opplevelser, kunnskap og ferdigheter de trenger i livene sine. Denne utviklingen er verdifull, men kan være utfordrende for lærerne som har i oppdrag å sørge for å målene i læreplanen blir nådd, og som har liten tid å avse til det som ofte kan oppfattes som «ekstraordinære» tiltak i skolehverdagen.

– Ruste lærerne

Målet med prosjektet er å bidra med forskning som kan ruste framtidige lærere til å dra mest mulig nytte av samarbeidet med eksterne aktører som kommer inn i skolen.

– Prosjektet vil utvikle nye og innovative metoder i forbindelse med lærerutdanningens skolepraksis. Dette for å gi framtidige lærere den kompetansen de trenger for å kunne delta som likeverdige partnere når eksterne aktører bidrar i skolen, sier Joakim Karlsen.

Og det er nettopp Den Kulturelle Skolesekken, som gir alle elever mellom 6 og 19 år i Norge opplevelser innen kunst og kultur, som forskningsprosjektet skal fokusere på. Den Kulturelle Skolesekken er et unikt program i verdenssammenheng, fordi det skal nå ut til alle elevene i norsk skole.

– Vår forskning kan styrke den framtidige læreren i møte med Den Kulturelle Skolesekken, sier Joakim Karlsen.

– Et samarbeidsprosjekt

Forskningsprosjektet skal ikke kun begrense seg til Høgskolen i Østfold (HIØ).

Dette er et samarbeid mellom HIØ, Universitet i Agder, Norges idrettshøgskole, Høgskolen for dansekunst, Universitet i Sørøst-Norge, NTNU, IT Universitetet i København, University of Copenhagen, University of Jyväskylä i Finland, Bath Spa University i England, Østfoldmuseene, Kulturtanken og flere lokale skoler og kommuner.

Kristine Høeg Karlsen skal være prosjektleder og med seg på laget ved HIØ får hun altså ektemannen Joakim Karlsen og i tillegg blant andre Gunhild Brænne Bjørnstad (førstelektor drama) og Gitte Cecilie Motzfeldt (førstelektor i samfunnsfag).

– Ekstra stas med kunst og kultur

– Hva betyr det for Høgskolen i Østfold å få tildelt så mange millioner til et forskningsprosjekt?

– Jeg tror dette betyr mye for HIØ, blant annet i forhold til å få støtte til andre prosjekter. Det betyr at Forskningsrådet tenker at HIØ har store muskler og det er jo riktig. HIØ trengte denne. Dekanene er glade og forskningsenheten er veldig fornøyd, svarer Høeg Karlsen.

Joakim Karlsen påpeker at det er ekstra stas å få den type støtte til prosjekter med kunst og kultur som tema.

– Det er sjeldent at det skjer. Det går mye forskningsmidler til teknologi, medisin, olje, havbruk. Og at det satses her i Østfold. Det er jo HIØ som skal stå for hele dette prosjektet og som skal få disse 20 millioner kronene, sier Joakim Karlsen.

– Veldig gledelig

Trine Eker Christoffersen, forskningsdirektør ved HIØ, er svært fornøyd med tildelingen.

– Dette er veldig gledelig. Vi driver med mye forskning fra før, men en slik tildeling setter en ekstra fart på forskningsaktivitetene for oss. Slike tildelinger fra Forskningsrådet er nøye vurdert på forhånd. Og det de legger stor vekt på, er samfunnsnytten. Det betyr at akkurat dette prosjektet er viktig for samfunnet. Det er det forskning skal være. Dette er kjempegøy og det skjer ikke hver dag hos oss. Så nå har vi fått en veldig fin tildeling med Karlsen og Karlsen, sier Christoffersen.