Mishandlet mann i en halvtime og knivtruet 14-åring

Tre gjengangere fra rusmiljøet i Halden er alle dømt til fengsel i Halden tingrett for å ha vært mer eller mindre innblandet i en rekke episoder med vold, trusler og tyverier.