Høsten 2018 skrev HA-redaktøren på lederplass at partiet Høyre etter alle solemerker ville cruise inn til valgseier i 2019. Redaktøren gikk så langt at han påsto at det måtte et jordskjelv til for at andre kunne stikke av med seieren. Utover høsten 2018 dempet redaktøren seg noe, og mente at det skulle bli vanskelig å vippe partiet Høyre av pinnen. I april 2019 omtalte redaktøren dagens ordførers innsats på lederplass og mente at han (dagens ordfører) sannsynligvis også vinner valget til høsten.

Jordskjelv er som kjent kraftige rystelser eller bevegelser som ingen helt klarer å forutse. Dette skjer etter en periode med oppbygging av spenning, og inntreffer når en kritisk styrke overskrides.  Skjelvets senter ligger vanligvis dypt, men kan bryte helt opp til overflaten. Rystelsene sprer seg i alle retninger, og kan sammenliknes med lydbølger. Hvis bølgende er sterke nok, kan også de oppleves som rystelser.

Politiske jordskjelv er nesten like vanskelig å forutse som tradisjonelle jordskjelv. Det er nærmest umulig å finne indikatorer som kan forutsi jordskjelv nøyaktig i tid. Det samme gjelder politiske jordskjelv. Forskere og andre prøver å analysere seg fram til når et jordskjelv vil inntreffe, men helt sikre kan de aldri være. Et politisk jordskjelv kommer like overraskende som et ordinært jordskjelv.

Valgkampen i byen vår har startet. Fram til nå kan det virke som om det er en enkelt sak som dominerer fullstendig. Det er kanskje ikke så rart. Det er mye som står på spill for mange i Os-saken. Det virker som om følelsene ligger dypt i folks senter, og en kan kjenne rystelsene og bevegelsene som kommer til overflaten.

Redaktøren spådde for ett år siden at det måtte et jordskjelv til for at andre enn Høyre ville stikke av med valgseieren. Tiden fram mot valget vil vise om rystelsene og spenningene rundt Os-saken når den kritiske styrken som skal til for å utløse et politisk jordskjelv i byen vår.