Kraftig økning i smuglerbeslag under koronakrisen

Av

Så langt i år har Tolletaten langs svenskegrensa på Østlandet beslaglagt 800.000 flere sigaretter og 170 prosent mer kjøtt enn på samme tid i fjor.