Den smittede personen har vært på Vannvogna konsert- og kunsthall i gågata søndag 22. august. Vedkommende var til stede under hele konserten med Ary Morais & band – en konsert som startet klokka 15.

Personen har vært smitteførende i denne perioden.

Dersom du var på denne konserten på Vannvogna og kjenner symptomer på koronavirus, må du la deg teste.

– Kjenner du tegn til luftveisinfeksjon, feber eller bortfall av smak og lukt etter å ha vært på konsert på Vannvogna på søndag, bør du snarest mulig bestille en koronatest. Husk at mange smittede opplever å ha svake symptomer. Også disse bør ta en test, sier konstituert assisterende kommuneoverlege Per G. Weydahl.

Dersom du får symptomer er det viktig at du ikke omgås andre. Koronatesting er gratis.