Halden frivilligsentral er stengt for den vanlige aktiviteten, men aktivitetsnivået er likevel stort.

Etterspørsel etter telefonvenner

Nå opplever leder Wenche Erichsen at mange tar kontakt for å tilby praktisk hjelp med blant annet transport. Sentralen har også de siste dagene hatt kontakt med mennesker som ønsker noen å prate med.

– Vi er i gang med å imøtekomme etterspørselen. Fra tidligere har vi hatt en ordning med telefonvenner, og dette har vi nå gjenopptatt, opplyser hun i en pressemelding.

Tilbudet er rettet mot dem som ikke har familie, lite nettverk og som av ulike grunner er lite ute og heller foretrekker en hyggelig stemme og en prat med et medmennesker over telefonen.

– Vi utarbeider nå ringelister. De frivillige kommer til å ringe opp dem som ønsker denne tjenesten, og slå av en prat, høre hvordan det står til og eventuelt spørre om vedkommende for eksempel har behov for å få handlet. Flere frivillige har meldt seg de siste dagene, og vi har allerede vært i kontakt med flere personer som ønsker denne tjenesten.

Har et stort nettverk

Frivilligsentralen trenger også telefonvenner som kan flere språk.

– Vi har opplevd den siste uka at informasjonen overfor mennesker som kan dårlig norsk, og som heller ikke kan engelsk, har behov for å få forklart situasjonen vi er i og ha noen å snakke med. Vi er også i ferd med å få hjelp med å oversette plakater og informasjon, opplyser Erichsen.

Hjemmeboende eldre og beboere i omsorgsboliger er i målgruppa for telefonvennprosjektet. Frivilligsentralen er i kontakt med flere av disse gjennom et eget prosjekt der de eldre har vært med frivillige på søndagsturer med kommunens elbiler. Mange har også fått ledsagerhjelp av frivillige ved sykehusbesøk og lignende, men alle disse tilbudene er lagt på is inntil videre.

– Vi skal kontakte flere i disse gruppene for å tilby en «telefonvenn» i tiden framover, mens vi også legger planer for raskt å kunne starte opp igjen når det blir mulig.

Rett i karantene etter Halden-besøk

Lekseverkstedet er også stengt i tida framover, men det er noen frivillige som tilbyr digital hjelp til dem som er ekstra ivrige.

– Her er det allerede gjort avtaler, men om noen flere ønsker å melde seg, kan de gjerne ta kontakt med meg, sier den daglige lederen.

Erichsen er fornøyd med at alle som har vært i Frivillighuset før det ble stengt på torsdag, har fulgt rådene om hyppig håndvask og bruk av desinfeksjonsmiddel, som har vært tilgjengelige i flere rom. Frivilligsentralen har også innført ekstra renhold av alle overflater.

På onsdag var 18 ordførere fra Polen på besøk. De var på norgestur og skulle blant annet besøke Halden for å lære mer om kommunens elbiler, smart city og organisering av frivilligsentralen.

Under besøket på frivilligsentralen var også varaordfører Linn Laupsa til stede.

Da de polske ordførerne kom hjem, måtte de rett i 14 dagers karantene på grunn av koronavirus.