Forandringer og tillegg sendes til tomskjek@online.no.