I desember 2016 vedtok Høyre, SP, V og KrF at konkurranseutsetting av kommunale tjenester kan være hensiktsmessig. Videre mente de at det skal gjøres en grundig vurdering om hva Halden kommune selv skal stå for av tjenesteproduksjon. Tiden gikk. I desember 2017 uttalte de samme partiene at det ikke hadde skjedd noen utreding av konkurranseutsetting, men at dette ville komme i 2018. Enda mere tid gikk. I desember 2018 vedtok Høyre, SP, V og KrF at en av kommunens viktigste strategier var å satse på konkurranseeksponeringsprosesser. De vedtok også at rådmannen i løpet av året skulle legge fram resultatet av en tjenestegjennomgang.

Vel, etter tre år med «trusler» om konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester, virker det som om lite eller ingen ting skjer. Godt er det. De av oss som sier nei til privatisering og ja til offentlige tjenester uten markedstenkning, kan foreløpig puste lettet ut etter snart åtte år med borgerlig styre i byen vår. Privatisering og konkurranse gir dårligere kvalitet, skaper større forskjeller, og gjør at det er lommeboka som til slutt blir avgjørende for hvem som får de beste velferdstjenestene.

SV vet at det er de ansatte som betaler prisen for konkurranseutsetting som også er første skritt på veien til privatisering. Kommersielle selskaper tjener penger på konkurranseutsetting av velferd gjennom å kutte i lønn, gi dårligere arbeidsvilkår og dårligere pensjonsvilkår.

Valget i september kan sette en endelig stopper for planene om å konkurranseutsette kommunale oppgaver i byen vår. SV mener at velferd skal bygge på tillit til dagens ansatte slik at den enkelte kan løse oppgavene best mulig hvis de får frihet til å tenke selv. SV ønsker en tillitsreform der de kommunalt ansatte kan få bedre tid til innbyggerne i stedet for å rapportere og konkurrere. Anbud og konkurranseutsetting må erstattes av samarbeid, samhold og trygge fagmiljøer blant de ansatte.