Konflikt rundt jordareal ved Åkerholmen – nå ligger det brakk

Familien Montelius og GG-gruppen eier den sydlige delen av jordet på Åkerholmen, men i år ligger det 40 dekar store jordet usådd.