Fylkesmannen opprettholder bot på 250.000 kroner for ulovlige sandstrender

Fylkesmannen mener at Sarpsborg kommune gjorde helt rett da Boston AS ble ilagt en bot på 250.000 kroner for å ha fylt på skjellsand på fem strender på Komperødlandet.