Slik sparer det nye styret inn 200.000 kroner på politikergodtgjørelser

Selv om det kun er ordfører Anne-Kari Holm som får mindre godtgjørelse i den nye posisjonen, så klarer de likevel å innfri kravet fra partiet Rødt om å bruke mindre penger på politikergodtgjørelser.