Dagen før Aremark Kommunestyre skal ta for seg en mulig avtale om sammenslåing av Aremark og Halden, arrangerte Aremark Senterparti folkemøte om saken, der en av kommunereformens mest profilerte motstandere, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, holdt hovedinnlegget.

Mye folk

I halvtimen som ledet opp til møtestart fyltes parkeringsplassen utenfor Furulund seg opp, da leder av lokallaget, Håkon Tolsby, kunne ønske velkommen noen minutter over seks, var så godt som alle stolene i det store møterommet besatt.

Den første til å entre talerstolen var Senterpartiets ordfører i Aremark, Geir Aarbu.

Som det har kommer fram i Halden Arbeiderblads spalter den siste uka, har det vært en smule kontrovers knyttet til Aarbus negative syn på avtalen han er med og forhandler fram på vegne av Aremark sammen med Halden kommune.

Aarbu stilte de reform/ ikke reform-eksistensielle spørsmålene: Kan vi klare oss alene? Kan vi bestå som egen kommune?

Aarbu fortalte at det har vært fire møter mellom Aremark og Halden og at det nå foreligger et elleve sider dokument som det 17 personer store kommunestyret får se torsdag.

Av åpenbare grunner kunne ikke Aarbu gå inn på detaljene i dokumentet.

Aarbu vektla at avgjørelsene som nå snart skal fattes handler om hvordan Aremark-samfunnet skal se ut i et lengre perspektiv, 30 til 50 år framover.

Endelige vedtak om sammenslåinger er pålagt kommunestyrene i aktuelle kommuner innen 1. juli 2016.

Noen vil si at timeglasset er i ferd med å renne ut.

Senterpartiet uenig

Onsdag kveld sto det klart for alle aremarkinger, og en og annen haldenser, at Trygve Slagsvold Vedum ikke er spesielt tynget av situasjonen.

At han mener at Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner har svake beveggrunner for å drive kommunereformen om man ser bort fra ren høyreideologi.

Det var en svært opplagt og humørfylt rikspolitiker som løsnet mikrofonen fra talerstolen for å hamre inn sitt budskap onsdag kveld.

– Hva slags samfunn ønsker vi? Vil vi fortsette å ha det gode liv i Norge?

Dette gjentok Slagsvold Vedum, til et publikum som nok i vesentlig grad delta hans synspunkter.

Slagsvold Vedum mener at mindre er bedre, at det er nok av undersøkelser som underbygger at store kommuner ikke er bedre en mindre kommuner på de sentrale kommunale oppgavene.

Han fikk solid latter fra salen da han spissformulerte seg med følgende retoriske kårdestikk:

– Få drømmer om å komme på Norges største sykehjem!

Slagsvold Vedum hevdet at Sanner har det travelt med å gjennomføre sammenslåinger, nå i 2016, fordi det neste år er stortingsvalg, og at sammenslåinger er en særs lite populær valgsak.

– La sammenslåinger være frivillig, var budskapet.