Man fikk imidlertid ikke et enstemmig forslag, da posisjonen og opposisjonen fremmet hvert sitt forslag. Begge forslagene respekterte Aremarks nei, men blokkene var uenige om ordlyden.

Til tross for at resultatet var gitt ble det en debatt om prosessen i forbindelse med kommunesammenslåingen, hvor Ap mente man kunne fått et annet resultat med en bedre prosess.

Ordfører Thor Edquist skar imidlertid til slutt igjennom og satte strek, for det han mente var en unødvendig debatt på slutten av et rekordlangt kommunestyremøte som varte fra 14.00 og helt til 22.30.

Etter Aremarks nei i går vet vi at det ikke blir noen sammenslåing. Jeg ser derfor ingen grunn til noen lang debatt om dette, og mener vi kunne gjort ferdig denne saken på fem minutter sa ordføreren.

Fra begge sier ble det poengterte at man var positive til Aremark og at man, selv om Aremark ønsker å stå alene, ser fram til et got samarbeid med nabokommunen.

Forslaget som ble fremmet av Høyres Jan-Erik Erichsen og ble vedtatt lyder som følger: Kommunestyret i Halden tar beslutningen i Aremark til etterretning. Dersom forholdene endrer seg og Aremark ønsker det er Halden kommune positive til nye forhandlinger med Aremark.

Opposisjonen så den siste setningen som et slags press mot Aremark og ønsket ikke å ha med denne.