Kommunene som lokomotiv i krisetid

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Korona-krisa har rammet oss alle, som land, som bedrifter og som mennesker. Ennå vet ingen hva som vil bli utfallet. Det vi vet er at vi alle må gjøre vårt for at konsekvensene skal bli så små som mulig, menneskelig og økonomisk.


I disse dager forhandles det om en ny økonomisk pakke på Stortinget. Senterpartiet er klare på at vi må bruke kommunene som lokomotiv for å begrense de økonomiske skadevirkningene. Kommunene er store aktører som bidrar til lokal og nasjonal verdiskapning. Dessuten er det nok av prosjekter rundt om i lokalsamfunnene våre her i Østfold som trenger et løft. Det kan være ekstraordinært vedlikehold av kommunale veier, kommunale boliger som trenger restaurering, barnehager som trenger nytt uteareal, skoler som trenger nye vinduer eller sykehjem som trenger et malingsstrøk. Men det kan også bygging av den skateparken kommunen ikke har hatt råd til, Det er nok av gang- og sykkelstien som har stått på prioriteringslisten i årevis eller kommunal utbygging av bredbånd for å nevne noen eksempler. Kort sagt utfordringer som burde vært løst.


Senterpartiet krever derfor, i tillegg til det det som nå gjøres for næringslivet, at kommunene settes i stand til å handle gjennom en egen pakke. Vi foreslår at det bevilges fem milliarder kroner til kommunene, i tillegg til 500 millioner kroner som bevilges kommuner som er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Dette må komme i tillegg til pengene som skal bevilges kommunene som kompensasjon for inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av Koronapandemien.


Pengene skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter i kommunene og fylkene med 80 prosent til kommunene, altså fire milliarder kroner, og 20 prosent til fylkeskommunene, altså én milliard kroner. Dette er den samme fordelingsnøkkelen som ble brukt i krisepakken under finanskrisen i 2009.


Vedlikeholdsprosjekter må startes og ferdigstilles i løpet av 2020, mens investeringsprosjektene må igangsettes så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020. På samme måte som under finanskrisen overføres pengene direkte til kommunene for å redusere byråkrati.
Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.