Kommunen vil ikke stenge amcarfolket ute fra Fiskebrygga

– Fisketorget er en møteplass for amcarentusiaster, og kommunedirektøren ønsker ikke å stenge for slik bruk av byrommet.