Kommunen trekker krav om tilbakebetaling på drøye 200.000 kroner

Halden kommune er i gang med økonomiske tilsyn i de private barnehagene. Menighetspleien barnehage har på bakgrunn av tilsynet mottatt et krav om tilbakebetaling av drøye 200.000 kroner.