Kommunen tapte kampen om disse boligene i retten – igjen

Sykehuset Østfold vant ikke bare kampen om eiendomsretten til de gamle personalboligene i Søsterveien i Halden. Lagmannsretten slår også fast at de står fritt til å selge dem på det åpne markedet.