- Kommunen må gi egne ansatte mer tillit

I forslaget for neste års budsjett i Halden kommune ligger det blant annet kuttforslag i skolen og forventninger om effektivisering og omstilling i helsesektoren. Fagforbundet etterlyser fokus på kvalitet.