Halden kommune har besluttet at alle elever i 10. trinn ved byens tre ungdomsskoler må ta en totimers delprøve på nytt. Her kan du lese fakta om denne saken.

Tirsdag 2. april ble det gjennomført standpunktprøve i matematikk for alle 10. klassene i Halden. Standpunktprøven består av to deler. Under del 1 har elevene ingen hjelpemidler. Under del 2 har elevene lov til å bruke hjelpemidler som blant annet kalkulator og oppslagsverk. En standpunktprøve er et av flere elementer som påvirker elevens endelige karakter i et fag. Denne karakteren påvirker hvilke muligheter eleven har videre etter endt ungdomsskole.

Det er avdekket at flere elever urettmessig har hatt tilgang på delprøve 1 i forkant av prøven.

Slik ble det oppdaget


Da prøven var gjennomført, måtte som vanlig alle elever levere inn notater fra prøven. Blant papirene som da ble levert inn på Strupe ungdomsskole, lå det et notat som stammet fra en lærers egne utregninger. Dette har altså vært tatt med av en elev under selve prøven. Senere er skolens ledelse blitt kjent med at en komplett delprøve med notater er delt digitalt. Delprøven som er avfotografert og delt inneholdt en lærers egne utregninger og notater. Dette er synlig på de bildene som er delt. Derfor vet vi hvilket klasserom dokumentet som er delt stammer fra.

Slik ble det jukset

I forkant av prøvedagen har en lærer ved Strupe ungdomsskole hatt med seg den aktuelle delprøven inn i et klasserom. Prøven har ligget på kateteret blant en rekke andre dokumenter som læreren har med seg for å gjøre sin jobb.

Mens det har vært elever i klasserommet, har læreren blitt bedt om å komme inn på et grupperom i tilknytning til klasserommet for å hjelpe en elev. Mens læreren har vært der inne, har noen aktivt gått gjennom lærerens dokumenter, funnet delprøven og avfotografert denne.

Delprøven er et hefte bestående av 17 sider inkludert forsiden, og alle sidene er avfotografert. I etterkant er disse bildene blitt delt digitalt slik at de har nådd ut til elever ved alle byens tre ungdomsskoler. Halden kommune vet ikke hvor mange ved hver skole som har hatt denne tilgangen, og vi vet heller ikke hvor mange av disse igjen som faktisk har benyttet seg av informasjonen.

- Det er ingen ansatte i Halden kommune som har gjort noe galt i denne situasjonen. I enhver relasjon mellom elever og lærere må vi forvente at man ikke blar i andres dokumenter og eiendeler uansett hvor dette befinner seg. Det vet elever i 10. klasse, sier kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur Kent-Arne Andreassen.

Viktig med like vilkår

Uansett om det reelle omfanget av juks er stort eller lite, så ser Halden kommune alvorlig på denne hendelsen. En standpunktprøve i 10. klasse er viktig for senere videregående skolegang og kommunalsjefen er derfor svært opptatt av at disse prøvene skal gjennomføres med like vilkår og med rettferdig vurdering.

- Når vi vet om dette jukset og delingen av informasjon, er det en risiko for at noen elever har fått bedre resultater enn de rettmessig fortjener. Det er urettferdig overfor de mange elevene som har jobbet hardt og ærlig for sine resultater. For å sikre rettferdighet har jeg bestemt at alle tre ungdomsskoler skal gjennomføre denne delprøven på nytt, sier Kent-Arne Andreassen.

Rettferdig behandling

En ny delprøve er ingen straff, men skolens eneste mulighet for å sikre like vilkår og en rettferdig vurdering av elevenes standpunkt.

- Jeg er trygg på at dette er den beste løsningen. Selv om det er leit å måtte ta en prøve på nytt, er dette til beste for alle de som ikke jukser, sier Andreassen.

Beslutningen om å gjennomføre ny delprøve er vurdert av kommunens jurist. Halden kommune har også vært i dialog med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken om denne saken.

Mens det finnes konkrete regler rundt eksamen, finnes det ikke det for en delprøve på ungdomsskolen. En slik prøve defineres som en underveisvurdering.

Skolene har rett til å gjennomføre de underveisvurderingene de trenger. Derfor har kommunalsjefen anbefalt alle ungdomsskolene å gjennomføre en ny totimers prøve for å ha et godt nok vurderingsgrunnlag.

Denne konklusjonen er ikke noe Halden er alene om. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er det tidligere gjennomført lignende reaksjoner i norsk skole for et større antall elever.

Det er en vanlig reaksjon i norsk skole at elever som beviselig blir tatt for juks får sin prøve annullert uten mulighet til å ta den på nytt, samt nedsatt karakter i oppførsel. Det kan bli aktuelt for enkeltelever også i Halden, men dette er først og fremst et forhold mellom skolen, eleven og foresatte.

Veien videre

I etterkant av en slik sak er det naturlig at ansatte ved skolene snakker sammen om alle forhold rundt denne hendelsen. Det er en dialog det er naturlig å ha på den enkelte skole med mål om alltid å finne forbedringspunkter.

- Denne saken handler først og fremst om at juks er uakseptabelt. Det håper jeg foreldre og ungdommer vil snakke sammen om fremover. Samtidig har denne saken minnet oss på at i vår digitale tid kan informasjon spres raskt til mange uten at man alltid har kontroll. Noe som for få år siden hadde vært en sak for en klasse og en skole, involverer i dag hele byen. Det er en viktig påminnelse om at sunn fornuft også på nett er svært viktig i 2019. Det er naturlig at skolene tar med seg det perspektivet videre i etterkant av en slik sak som dette, sier Kent-Arne Andreassen.