Kommunedirektør om at tiltak videreføres: – Vik­tig å et­ter­le­ve reg­le­ne. Barn som voks­ne

Ord­fø­rer Anne-Kari Holm og kom­mu­ne­di­rek­tør Roar Ve­vel­stad me­ner det var helt na­tur­lig å vi­de­re ko­ro­na-til­ta­ke­ne til et­ter pås­ke.