Fra og med tirsdag 17. mars vil alle som ankommer Norge fra utlandet bli pålagt karantene. Før søndag har Sverige og Finland vært unntatt fra denne praksisen, men søndag bestemte regjeringen at alle land blir pålagt dette karantenekravet.

Dette er i tråd med at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Tillater jobbpendling

– De som ikke skal i karantene er jobbpendlere. Det er veldig mange som bor og jobber på kryss av tvers av grensene. De skal fortsatt kunne bevege seg, sier justisminister Monica Mæland til NRK.

I forskriften som regulerer karantenebestemmelsene er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

- Dermed kan haldensere som jobber i Sverige fortsette med det. Og svensker som jobber i Halden kan fortsette med det. Det er en fordel for både arbeidstakere og næringsliv i grenseområdet. Det er likevel uklart for Halden kommune hvilke krav som vil bli stilt til dokumentasjon for jobbpendling ved kryssing av grensen. Dette har vi forsøkt å få klarhet i, i helgen uten å lykkes. Det arbeidet vil vi følge opp mandag slik at vi vet hva jobbpendlerne må gjøre på tirsdag, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Politidirektoratet anbefaler søndag kveld å medbringe pass ved alle grenseoverganger. Se pressemelding her.

Ettersom de nye karantenebestemmelsene trer i kraft tirsdag, er det Halden kommunes oppfatning at det vil være uproblematisk å reise mellom Norge og Sverige i forbindelse med jobb på mandag.

Kom hjem fra hytta!

Mange haldensere har fritidseiendommer på svensk side av grensen. Dersom noen er der nå, bør de reise hjem i løpet av mandagen for å unngå karantene. Det er også innført forbud i Norge mot å oppholde seg på fritidseiendom utenfor egen bostedskommune.

- Vi anbefaler sterkt alle haldensere som befinner seg i Sverige på fritidsreise om å komme hjem i løpet av mandagen før de nye karantenebestemmelsene trer i kraft. Også folk som er på hytte andre steder i Norge, må gjøre som myndighetene krever. Det er på tide å komme hjem fra hytta nå, sier kommunedirektøren.