Gå til sidens hovedinnhold

Kom og still spørsmål til kommunestyret i Aremark!

FRITT ORD

Er det noe du lurer på i Aremark? Da kan du komme til kommunestyret og stille spørsmål. Kommunestyret har nemlig vedtatt å innføre åpen spørretime i forbindelse med politiske møter.

Spørretimen gjennomføres i starten på kommunestyret, og alle personer som er bosatte i Aremark kommune kan stille spørsmål. Spørsmålsstilleren må selv stille spørsmålet muntlig.

Spørretimen er ikke en del av det formelle møtet og kan ikke fatte beslutninger.

I reglementet for spørretimen står det videre: «Spørsmål må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøtet det ønskes besvart i, og senest to virkedager før. Spørsmålene sendes elektronisk til post@aremark.kommune.no og merkes «Spørsmål til spørretimen den xx.xx.xxxx».

Møtelederen (dvs. ordføreren) avgjør hvem som skal svare. Spørreren og svareren får ordet to ganger hver, øvrige representanter kan få ordet til replikk én gang.

Det er ikke adgang til debatt i forbindelse med spørsmål.

Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold. De må være av allmenn interesse for innbyggerne i kommunen. Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjonen, personlige saker, saker under ordinær klagebehandling og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, skal ikke tas opp. Heller ikke spørsmål knyttet til saker under ordinær behandling samme møtedag kan stilles. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.»

Det neste kommunestyret i Aremark er torsdag 18. februar. Det betyr at tirsdag 16. februar er siste frist for å sende inn et spørsmål for dette møtet. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å spørre.

Kommentarer til denne saken