Gå til sidens hovedinnhold

Kan få toetasjes tog på Østfoldbanen

Artikkelen er over 6 år gammel

SKI: Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget stemte for å utrede forslag om nye to- etasjes tog på blant annet Østfoldbanen, skriver Østlandets Blad.

I torsdagens møte i komiteen for transport og kommunikasjon på Stortinget ble det enstemmig vedtatt å gå videre med Venstres forslag om å utrede muligheten for at strekningene Østfoldbanen. østre og vestre linje, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen kan utstyres med toetasjes tog.

Øke kapasiteten

Venstre foreslo dette for Stortinget i januar måned, og torsdag ble det vedtatt i komiteen. Solveig Schytz (V) har dårlig tid. Nye tog må raskt på plass for å tilfredsstille de mange pendlerne.

– Jeg er veldig glad for at Stortinget nå ber om en utredning av bruk av toetasjes tog på disse viktige toglinjene. Dette betyr at vi kan øke kapasiteten på togene raskere. Det haster imidlertid med utredning. Det tar tid fra togene er bestilt til de går på toglinjene, sier Schytz.

Må oppgradere

Transport- og kommunikasjonskomiteen deler Venstres syn på at kapasitet og frekvens for lokaltogtrafikken bør økes. Etter komiteens mening bør det både på kort og lang sikt gjennomføres tiltak for å øke jernbanetrafikken generelt og lokaltogtrafikken spesielt på de nevnte strekningene.

Komiteen mener også at fornying og innkjøp av flere togsett er nødvendig for å sikre god nok kapasitet og komfort for de reisende.

De viser til at det er kjøpt inn, og at regjeringen har gitt restverdisikring, for flere toganskaffelser enn det NSB har bedt om for å følge opp gjeldende trafikkavtale.

Anbefaler å se på flere linjer

Komiteen mener at det vil være naturlig å se nærmere på om enkeltstrekninger, som for eksempel Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanens østre linje, kan være egnet for toetasjes tog for å øke kapasiteten på lokaltogtilbudet.

Nå ber Stortinget regjeringen fremme forslag om økt kapasitet og frekvens for lokaltogtrafikken.

Kommentarer til denne saken