Knivdrapet på Karrestad: Den siktede samtykker til varetekt