Gå til sidens hovedinnhold

Klimakrise – også i Halden

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Amalie Lund (19) er ny Signert-skribent i HA. Hun har markert seg med en klar og tydelig klima- og miljøstemme i Halden-samfunnet, og er nummer tre på MDGs liste til kommunevalget. Hun kommer til å skrive flere Signert-artikler om dette viktige temaet framover. Dette er hennes første bidrag.

I oktober la FNs klimapanel fram en rapport som forteller oss at klimagass- utslippene må reduseres med 40-50% innen 2030 for at vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader for å unngå katastrofale konsekvenser som ikke kan reverseres.

Vi har fått vite at det er mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader men da må det være en stor politisk vilje og en oppslutning blant folk. Vi må ha en kraftig nedgang i utslippene våre, og sånn som det ser ut nå, så går det ikke riktig vei.

Nylig kom det tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at klimagassutslippene har økt med rundt 0,4 % i 2018, altså rundt 210.000 tonn CO2-ekvivalenter, dette virker jo lovende da vi må halvere utslippene våre innen 2030.

Den 22. mars så streiket jeg, og rundt 40.000 norske ungdommer for å protestere mot dagens klimapolitikk i et håp om at den norske regjeringen vil ta tak og ta klimakrisa på alvor. Vi krever stans i ny oljeproduksjon, vi krever 60 % utslippskutt innen 2030 og 65 milliarder til klimatiltak i utviklingsland. Miljøpartiet De Grønne fremmet dette forslaget på Stortinget, og det ble stemt ned og fikk bare støtte av SV og Rødt.

Men hva har regjeringen gjort etter det har vært flere streiker spredt rundt om i landet? Jo, den har åpnet for å fortsette utbyggingen av Sverdrup-feltet og fikk da støtte fra både Ap og Sp. Samtidig har de invitert ungdom til «klimatoppmøter» for å lytte til dem, og la dem snakke om hvordan de vil at framtidas lavutslippssamfunn skal se ut og hva man selv kan bidra med.

Kan man kalle dette noe annet enn hykleri når våre fremste ledere gjør det omvendte av det klimastreikerne streiker for og har planer om å fortsette å pumpe opp olje til ut 2070!?

Skal vi virkelig slippe ut 1,3 milliarder mer tonn CO2 ut i atmosfæren vår når ti av Norges fremste samfunns- og ressursøkonomer har publisert en artikkel hvor de understreker at kutt i norsk oljeproduksjon vil føre til lavere klimautslipp internasjonalt? Verden begynner å elektrifiseres og snart trenger ingen olje lenger, da er det jo dumt at vi skal fortsette å pumpe opp mer og mer fram til 2070. Hvorfor skal vi lenke oss fast til oljemasta til 20 år etter resten av verden må være utslippsfri, dette er et jo et generasjonsran.

Nylig har det britiske parlamentet erklært klimakrise, dette var for å møte kravene til miljødemonstrantene i Extinction Rebellion. Labour-leder Jeremy Corbyn fremmet dette forslaget i parlamentet og det ble vedtatt fordi dem har skjønt at klimakrisa er på vei ut av kontroll og at hvis vi unngår å gjøre drastiske tiltak nå så vil vi få en ødeleggelse av klimaet vårt som ikke kan fikses.

Det har kommet forslag på Stortinget om å erklære en nasjonal klimakrise, det har allerede blitt vedtatt klimakrise i Bodø og andre kommuner og fylker følger etter. Nå som det er lokalvalg er det viktig at kommunene går fram og gir klare signaler om at de tar barn, ungdom og de gamles voksende bekymring for klimautviklingen vår på alvor og at klimakrisa er vår tids viktigste prioritering.

 

Her i Halden spurte Vibeke Julsrud (MDG) Høyre-ordføreren Thor Edquist om det ville bli erklært klimakrise i Halden, svaret hun fikk da var at han ikke ønsket å erklære en klimakrise. Han fortalte at hvis man hadde spurt om dette for 40 år siden, så skulle han vært enig fordi da var fjorden mørkebrun men nå er det bedre i Halden.

Jeg vet ikke hvor lenge jeg oppgitt stirret på kommentaren til Thor Edquist og kom til konklusjonen om at han har bommet helt på poenget med å erklære en klimakrise. Han sier mange andre steder i verden har det tøffere enn det Halden har det, som om den ene byen i Frankrike har mer internasjonal klimakrise og større ansvar enn det vi har. Han sier også at han vil vurdere, jeg gjentar, vurdere å binde oss mer til FNs klimamål som om vi har all verdens tid og kan ta en caffe latte mens vi venter.

Halden er faktisk i like stor klimakrise som det alle andre er selv om ikke alle konsekvensene av klimaendringene har truffet oss, og vi kan ikke vurdere å binde oss til klimamålene. Vi MÅ binde oss til dem fordi vi må halvere utslippene våre og ta dette seriøst.

Som det sies så er ikke klimakrise bare et ord. Det er en grunn til at det brukes, og det er fordi det forplikter. Vi må kalle dette en krise fordi gjør vi ikke det så klarer vi heller ikke å håndtere som en krise.

Det er på tide at politikerne som styrer tar ansvar og lytter til dem som har skjønt det, ungdommen, FN, flere land, fylker og kommuner. Alle må forstå at hvis vi ødelegger miljøet og ikke tar dette så alvorlig som det er så vil vi ødelegge for oss selv og våre framtidige generasjoner.

Jeg hadde i hvert fall ikke klart å se barnebarna mine i øynene og sagt at jeg ikke bidro til den største utfordringen i vår tid.

Kommentarer til denne saken