Klimaet endrer seg. Sommeren i Europa var rekordvarm og ga oss den verste tørken på 500 år. Større arealer enn noen gang svis av ved skogbranner. Det samme skjer i California. Kina rammes av tidenes hetebølge. Pakistan merker klimaendringene ved rekordkraftig monsunregn og oversvømmelser.

Samtidig minker isbreene i Alpene, og Svalbard har hatt en rekordvarm sommer. «Konsekvensene av oppvarmingen har kommet tidligere enn vi trodde, og de er sterkere», sier klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero til Dagbladet. Med dette som bakteppe ser jeg fire hovedord som peker seg ut for oss her i Halden.

1. Informasjon. Selv om meteorologene melder om nye varmerekorder og klimaforskernes advarsler blir stadig kraftigere, virker det allikevel ikke som om alle helt tror på dette. Til min forundring møter jeg stadig opplyste mennesker som fremdeles ikke tror at kloden varmes opp på grunn av menneskelige aktiviteter. Dette til tross for at det er mer enn 100 år siden svenske Svante Arrhenius påviste sammenhengen mellom økt CO₂-utslipp og et varmere klima. Derfor trenger vi fortsatt å informere om dette, igjen og igjen.

2. Ansvar. Ut fra informasjonen vi har, har vi alle et ansvar for hva vi gjør med dette. Internasjonale avtaler er nødvendig. Det samme er nasjonale tiltak. Lokalt har vi også et ansvar for en mer klimavennlig politikk. Og den enkelt av oss har et personlig ansvar. Vi kan ikke si at vi ikke trenger gjøre noe så lenge det er kullgruver i Kina eller noen rike kjører rundt med private jetfly. KrF tenker at vi alle har et ansvar for hvordan vi forvalter den verden vår Skaper har gitt oss. Vi har også et ansvar overfor verdens fattige som lider mer under klimaendringene enn vi gjør, og vi har et ansvar overfor våre etterkommere. For å synliggjøre den enkeltes ansvar har KrF i kommunestyret foreslått en holdningskampanje for lavere forbruk og mer gjenbruk. Samtidig må dette kombineres med lokale klimatiltak som følge av politiske vedtak.

3. Prioritering. Mange gode klimatiltak kan gjøres, men skal det bli gjennomført i praktisk politikk, må vi også prioritere. Mange har både skepsis til selve klimaendringene og motvilje mot å ofre for mye. Vi er derfor ikke i stand til å gjøre alt, men vi må prioritere tiltak som har størst effekt. Den som vil vinne alle småkamper, står i fare for å tape hovedkampen. Hvilke klimatiltak er viktigst i Halden? Hva bør vi i første omgang konsentrere oss om?

4. Samarbeid. De aller fleste (men ikke alle?) politikerne i Halden er opptatt av klima og hva vi skal gjøre for å minske CO₂-utslippene. Her må vi sammen inspirere og oppmuntre hverandre til å komme med forslag på gode tiltak og å gjennomføre dem. Det vil nok alltid være en viss uenighet om hvilke tiltak som er mest effektive og riktige å gjøre, men vi bør samtidig anerkjenne hverandres ønske om å nå et felles mål lenger framme. En verden som varmes opp for mye for raskt krever at vi står sammen om vår tids største utfordring.