Arkitekt Simon Øien hadde en glimrende ide om hvordan man kunne få både parkeringsplasser på Torvet, men også hvordan firefeltsgata fra Havna og opp til ca. Borgergata bør omreguleres fra delvis "fartsstripe" til parkeringsplasser og nyttetrafikk

Nå når Norske Skog A/S vil redusere sin trafikk gjennom byens gater, bør dette få en konsekvens også for gatenettet på Sydsiden. Ideen med å lage nye parkeringsplasser langs firefeltstraseen fra Havna og opp til krysset ved Borgergata er glimrende. Vi får da frigjort mye av arealet på Torget, samtidig som vi får parkeringsplasser i nær tilknytning til Torvet. På denne strekningen er firefeltsvei helt malplassert og direkte trafikkfarlig.

Dette ville også løse et problem i forhold til akseptabel fart. Alle som har kommet fra Iddesiden og skal over bybroa vet at mange av de som kommer fra Havna og skal over bybroa;

1) Later som om de ikke vet / ser at det kommer trafikk fra høyre og som de har vikeplikt for. Eller de påstår til og med at høyreregelen kun gjelder for fila til høyre og at den innerste fila har forkjørsrett. En kan lure på hvordan slike ideer kan oppstå!

2) Dessuten kommer det mye tung trafikk fra Iddesida og det er ikke alltid like lett å komme i gang etter å måttet foreta en panikkoppbremsing for ikke å få en personbil som kommer oppover i stor hastighet i fronten.

3) Ved at bybroa fremdeles får fire filer, vil trafikkdelingen mot RV 22 og mot Tistasenteret kunne fungere som nå.Ved en slik omlegging av kjøremønsteret vil en fremdeles kunne benytte gatene ved arrangementer som trenger mer plass, akkurat som tidligere.Et annen, men kanskje ikke en like bra løsning ville være å gjøre om den ene side med to filer, da den til høyre ned mot havna, til skråstilte parkeringsplasser og benytte den andre til trafikken med deling over broa. Med planting av trær vil dette kunne bli en paradegate i Halden.