Fagforbundet i Halden har sendt samtlige 62 oppsigelser som er gitt videre til forbundets jurister, mens Delta Halden varsler samme prosedyre for sju av sine medlemmer.

65 i forhandlinger

Totalt ble 120 ansatte i Halden kommune sagt opp fra sine stillinger og tilbudt nye, men mindre stillingshjemler. 78 av disse er medlemmer av Fagforbundet, og 13 aksepterte endringene Halden kommune presenterte.

De øvrige 65 valgte å ta forhandlingsmøter med Halden kommune.

- Halden kommune trakk senere tre av disse forhandlingene, slik at det fra 10. desember og fram til mandag i denne uka er gjennomført forhandlinger med de 62 siste, sier hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr til ha-halden.no

Ikke reelle forhandlinger

Hun oppfatter ikke forhandlingene med Halden kommune som reelle.

- Halden kommune stilte med forhandlere som ikke hadde fått noe mandat fra arbeidsgiversiden, og dermed ble forhandlingemøtene også proforma, sier Rørmyr.

Det siste er rådmann Gudrun Haabeth Grindaker ikke enig i.

Til NRK sier hun at Halden kommune opplever at forhandlingsmøtene er gjennomført på en god og ryddig måte.

Kjent med søksmål

Hun forteller at kommunen ikke har mottatt noen søksmål, men er gjort kjent med at de kan komme.

– Kommunen vil legge til rette for at den videre saksgangen vil bli gjennomført på en like ryddig måte, uttaler rådmannen.

Åtte ukers frist

Etter at forhandlingsmøtene nå er slutt, har hver ansatt en frist på åtte uker til å bestemme seg om de vil ta sin sak til retten. Fristen løper fra det tidspunktet hver enkelt gjennomførte sitt forhandlingsmøte.

- Ettersom vi startet 10. desember, løper de første fristene ut 11. februar.

Men hos oss har samtlige 62 bestemt seg for å gå videre, og alt materialet er oversendt våre advokater. De vil i sin tur ta ut søksmålene, sier Rørmyr.

Stå i stillingene

Ett av flere spørsmål som har vært reist i forbindelse med oppsigelsene er om de ansatte vil kunne stå i sine stillinger fram til det foreligger en rettslig avgjørelse.

- Vi har og vil hevde de ansattes rett til å stå i stillingene. Vi finner det urimelig at de ansatte skal rammes av forhold som ikke skyldes dem selv, men kommunens behov for å bedre sin økonomi, sier Rørmyr.

Delta følger opp

I tillegg til de 62 i Fagforbundet har sju av Deltas medlemmer i Halden vært gjennom forhandlinger.

Samtlige av disse er også innstilt på å bringe saken videre til rettssystemet, får ha-halden.no opplyst.