Gå til sidens hovedinnhold

Ingen blir sagt opp i skolen

Artikkelen er over 5 år gammel

– Noe av det som har vært viktigst for oss er at nedskjæringene i skolen skal gjennomføres uten oppsigelser.

Bestill HA+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold!

Det sier pedagogisk rådgiver Kent-Arne Andreassen.

Han var konstituert kommunalsjef da kuttene ble vedtatt og har derfor hånd om den videre prosessen.

– Vi skal løse nedbemanningen gjennom vakanser, permisjoner og naturlig avgang, sier han.

Rettferdig fordeling

– Vi er også veldig opptatt av at skolene skal få en rettferdig fordeling av ressursene.

Halden har mange skoler med ulik størrelse i elevtall, klasserom og behov for ekstra ressurser.

– Dette har vi kartlagt tidligere, men vi vil nå gjennomføre ytterligere en kartlegging, sier Andreassen.

Kartleggingen skal være ferdig i midten av april.

Vedtak skal oppfylles

– Vi gjennomfører den for å forsikre oss om at ingen skole blir satt i en slik situasjon at de ikke kan gi et skikkelig tilbud, sier han.

– Blant annet er vi opptatt av å ha både kontaktlærer og spesialpedagogisk tilbud.

Kort sagt at skolene skal være i stand til å oppfylle de vedtak som er gjort blant annet i forhold til spesialundervisning, sier Andreassen.

Krevende prosess

Han innrømmer at dette er en krevende prosess.

– Det er alltid tilfellet når det gjelder skole og oppvekst, for heldigvis skaper dette et stort engasjement både blant foreldre, elever og ansatte.

– Derfor er det også viktig å involvere ledere, ansatte og tillitsvalgte i denne prosessen. Det føler jeg vi har gjort så langt, sier Andreassen.

Ekstra stillinger

På grunn av lav lærertetthet fikk Halden kommune i 2013 statlig tilskudd til i alt ni ekstra lærerstillinger på Strupe og Risum og to stillinger øremerket tidlig innsats på 1.–4. klassetrinn.

Disse tilskuddene løper fram til 2017, og Staten forutsatte at pengene skal brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning.

Etter budsjettvedtaket i desember om å kutte 10,5 millioner kroner i grunnskolen, mente mange at det kan by på problemer for Halden både å kutte årsverk og samtidig beholde lærertettheten.

Utfordring

– Jeg ser at dette kan oppfattes som et problem, og jeg skal heller ikke benekte at det blir en utfordring, sier Andreassen.

Likevel mener han at det skal være mulig å gjennomføre kuttene uten å komme i konflikt med betingelsene for tildelingen.

– Det betyr blant annet at vi må gå tilbake til hvordan det var i 2011 og se på hva situasjonen var den gang, sier Andreassen.

Minus 3,1 millioner

Den økonomirapporten som ble lagt fram for januar 2016 viser at kommunen styrer mot en skjør balanse.

Men undervisning og oppvekst har et merforbruk på 3,1 millioner kroner i januar.

– I rapporten står det også at vi legger vekt på å oppnå balanse i løpet av året, og det ligger fast, sier Andreassen.

Han forstår dem som synes det er en motsetning mellom kutt i grunnskolen og at kommunen vil bygge nye skoler.

– Men det er to sider av samme sak. Nye skoler er forutsatt å bli billigere i drift og dermed gi mer penger til undervisning, sier han.

– En veldig god prosess

 

– Dette har så langt vært en svært ryddig prosess som administrasjonen skal ha all ære for.

Det sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Halden, Asle Milde.

Uten oppsigelser

– Rådmannen har fanget opp at mange ønsker å gå av med pensjon eller slutte av andre grunner.

– Det er gledelig at han på den bakgrunn har konkludert med at det dermed vil være mulig å gjennomføre nedskjæringene uten oppsigelser, sier Milde.

Han tror likevel ikke arbeidet vil bli uten utfordringer.

Innenfor loven

– Vi registrerer at det nå skal gjøres en kartlegging av de enkelte skolene, og det er viktig at vi nå finner ut hva som må til for å drive den enkelte skole.

– Så må man finne ut om det er tilstrekkelig til en drift som holder seg innenfor opplæringsloven, sier Milde.

– Jeg går ut fra at vi vil vite mer nå kartleggingen er avsluttet i midten av april, legger han til.

To sider

– Denne saken har jo egentlig to sider.

– Den ene er kommunestyrets budsjettvedtak i desember om å kutte 10,5 millioner i grunnskolen.

– Det andre er: Hva står man da igjen med av mannskap både i alt og ved den enkelte skolen når kuttene er gjennomført?

– Jeg tror nok noen skoler vil oppleve endringer, sier Milde.

Blir ikke flere

– Uansett går vi et veldig tøft skoleår i møte. For uansett om vi slipper oppsigelser står vi tilbake med færre folk.

Milde mener det trolig vil føre til at det kan bli noen forskyvninger av ansatte mellom skolene.

– For eksempel at en lærer ved Låby skole kan måtte flytte til Hjortsberg, sier han og påpeker:

– Det er uansett bedre enn å miste jobben, og strengt tatt er man jo ansatt i Halden kommune, ikke ved den enkelte skole, sier Milde.

Roser prosessen

Milde påpeker at det fortsatt er mye som gjenstår, men han håper prosessen videre vil fortsette på samme gode måte som til nå.

– Jeg vil skryte av kommunalavdelingen for undervisning.De har all ære av måten de har kjørt prosessen fram til nå.

De tillitsvalgte ble informert på et veldig tidlig tidspunkt og har vært med på flere møter om veien videre.

– Jeg håper man vil fortsette i samme, gode ånd, sier Milde.

– Glad for denne løsningen

 

Fagforbundet i Halden er også svært tilfreds med at budsjettkuttet ikke førertil oppsigelser i grunnskolen.

Forbundet organiserer de fleste assistentene og fagarbeiderne både i skolene og barnehagene i Halden.

I faresonen

Mange av dem har stått i faresonen i forbindelse med de vedtatte innsparingene i grunnskolen.

– Vi er derfor veldig glad for at rådmannen velger å løse dette gjennom naturlig avgang, permisjoner og vakanser, sier leder i Fagforbundet, Bente Helle Quanfouh.

God prosess

Hun stiller seg også bak synet til Asle Milde og Utdanningsforbundet om at prosessen har vært både ryddig og god.

– Det er jeg helt enig i, og det står i sterk kontrast til det man opplevde i helsesektoren i fjor, sier hun.

Tistedal barnehage

Helle Quanfouh kunne på grunn av en begravelse fredag kun gi en kort kommentar pr. sms, men i et tidligere intervju med HA berømmet hun kommunalavdeling for undervisning og oppvekst for en svært god prosess også i forbindelse med nedleggelsen av Tistedal barnehage.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.