Partiene som ønsket å bevare Os skole fikk det som kjent som de ville. Samtidig overtok de makta. Med ett sitter de med ansvaret for veien videre. Vedtaket de fikk flertall for i torsdagens kommunestyremøte gir flere spørsmål enn svar. Enda større usikkerhet sniker seg inn. Akkurat nå er det ett ord som best beskriver status for Os-prosjektet: KaOs!

Det er nå tilsynelatende umulig å få svar på noe som helst. Og noen av svarene som må til haster det med. De må komme før jul. Posisjonen ønsker en vurdering av de pedagogiske, praktiske og økonomiske fordelene og ulempene ved 1–10 skole og 1–7 skole. Samtidig skal dagens skolegrenser ikke justeres.

I praksis har administrasjonen da fire-fem uker på seg. I et lengre perspektiv ønsker de rødgrønne en konkret utredning av om den gamle skolekroppen faktisk kan brukes. Tilfredsstiller den kravene til universell utforming, og kan den huse moderne skolefasiliteter?

Kritikken har haglet fordi mange følte tilhengerne av prosjektet gikk for fort fram, 1-10-skole var for dårlig utredet, det var knyttet stor usikkerhet til om hele arealet er for lite, og fagmiljøene følte at de ikke er blitt godt nok hørt. Samtidig er avtalen med fylkeskommunen en økonomisk bærebjelke i prosjektet, og den fordrer fortgang. Byens politikere sitter med andre ord i skvisen!

Personalet ved Os skole har stilt mange høyst relevante spørsmål i HA. Kommunestyrets behandling ga ingen svar. Snarere enda flere spørsmål. Og Høyres Fredrik Holm føler han må be til høyere makter for å få igjennom et godt prosjekt. Det nører oppunder usikkerheten.

Den gamle skolekroppen på Os er nærmest blitt en hellig gral. Vi kan ikke fri oss fra tanken om konsekvensene dersom utredningen konkluderer med at universell utforming ikke lar seg gjennomføre med en forsvarlig økonomi, eller at det ikke lar seg gjøre å lage en moderne skole i de gamle lokalene. Vi finner grunn til å gjenta dette; Halden bør ha like stort fokus på å utvikle byen som å bevare den. Vi venter nå spenning!