Kan ikke svare på om reglene har vært for strenge i Halden – men håper på skole hver dag

I et leserinnlegg i HA tar Høyres Håvard Tafjord til orde for at alle Halden-elever skal få et likeverdig skoletilbud. – Administrasjonen jobber allerede med dette, svarer ordføreren.