Mange bedrifter i Viken opplever en vanskelig tid som følge av koronaen. Det er større arbeidsledighet nå sammenlignet med fjoråret. Situasjonen for deler av næringslivet er alvorlig, for noen svært alvorlig. Hva gjør fylkesrådet? Det har Høyre spurt om i to fylkestingsmøter på rad, uten å få noe tydelig svar.

Fylkesrådet viser til hvordan midlene som har kommet fra regjering og Storting, og noe midler fra fylkeskommunen selv, blir anvendt. Men våre spørsmål er først og fremst: hva vil fylkesrådet gjøre av egne tiltak - uten å vise til staten eller eksisterende ordninger? Har man vurdert å legge ekstra midler inn i spleiselaget? Dét har vi enda ikke fått svar på.

I fjor brukte Viken fylkeskommune over 24 millioner kroner til opplæring i kriserammede bedrifter som sammen med ekstraordinære midler fra staten førte til at nær 60 millioner kroner ga 140 bedrifter muligheten til å tilby kurs og opplæring til sine ansatte. Bra! For 2021 har fylkesrådet valgt å sette av beskjedne 8 millioner kroner til dette formålet. Hvorfor så lite? Sender fylkesrådet nesten hele regningen og problemet til regjeringen, og glemmer at fylkeskommunen også har et stort ansvar for de mer enn 170 bedriftene som hittil har sendt inn søknader eller meldt sin interesse? Denne vurderingen skjønner ikke vi i Høyre.

Det er bedriftene som skaper jobber i Viken, og hele Norge. Vi i Høyre fremmer stadig forslag til våre folk i regjering og på Stortinget for å bedre vilkårene for bedriftene. Vi prøver å påvirke positivt, noe vi ofte lykkes med. I Viken er det fylkesrådet som har stor makt til å ta ansvar, og vi må prøve å påvirke dere. Vi må derfor spørre igjen: Hva vil fylkesrådet gjøre? Vet ikke Ap eller Sp hva de skal gjøre, eller har de ikke fullt ut forstått den forskjellen Viken fylkeskommune faktisk kan utgjøre for bedriftenes overlevelsesmulighet? Et spleiselag med egne midler i Viken sammen med ekstramidler fra regjeringen, vil kunne utløse at mer enn 200 bedrifter får muligheten til å delta i opplæringsprogrammet. Er ikke det verdt å ta tak i på en mer kraftfull måte?

Vi oppfordrer igjen fylkesrådet i Viken til å bidra mer til dugnaden overfor kriserammede bedrifter. Det er arbeidsplasser og folks liv vi snakker om, og bidrag til at flest mulig levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen. Fylkesrådet bevilget nettopp 3 millioner til Gardermoregionen og har gitt regionen «omstillingsstatus». Det mener vi er et fornuftig grep. Det viser at fylkesrådet har en større verktøykasse en det som hittil er tatt i bruk.

Fylkesrådet har etter det vi kan se god økonomistyring, og 2020 kan gjøres opp med et akseptabelt driftsresultat. Det er bra. Da er det et enda større mulighetsrom for Ap og Sp til å bevilge ekstra friske midler, som er sårt tiltrengt for å bidra til at for eksempel permitterte ansatte får kurs og opplæring. Griper dere denne muligheten?

Roar Lund, fraksjonsleder næringskomiteen Viken fylkesting (Høyre)

Kari Sofie Bjørnsen, fylkestingsrepresentant og stortingskandidat (Høyre)