I store deler av arbeidslivet jobber folk mindre enn de vil og kan. Det er et alvorlig problem. Det gjør økonomien vanskelig for mange. Og det er et av våre største likestillingsproblemer. Skal vi gjøre noe med det må vi få ned mengden ufrivillig deltid og få kravet om hele, faste stillinger på dagsorden i kommunevalgkampen. Derfor ønsker vi at Halden skal bli en foregangskommune i arbeidet med å få ned ufrivillig deltid. Det handler om kvaliteten på velferdstilbudet vi gir til de som trenger det, og om å skape et tryggere arbeidsliv.

Heltid er heldigvis det som er vanlig i det norske arbeidslivet. Men ikke i alle deler av det. Dessverre er norske kommuner jevnt over dårlige på å få til heltid for sine ansatte. Over halvparten av alle ansatte i kommunesektoren er ansatt deltid. Mange av disse ønsker å jobbe mer.

I kommunal helse, pleie og omsorg er det langt verre. Dette er sykepleierne og hjelpepleierne som tar vare på de eldre i hjemmetjenesten og på pleiehjem. Det er hjemmetjenesten som kjører ut og hjelper våre eldre i sine hjem så de kan få en verdig alderdom på deres egne premisser. Det er skolehelsetjenesten som sjekker hvordan det går med barna våre. For helse, pleie og omsorg er andelen heltid kritisk lav i hele Norge. To av tre jobber deltid. Mange av dem ufrivillig, eller fordi de synes jobben er for slitsom til å stå i.

Deltidsansatte med små stillinger kan ofte ikke leve på denne lønnen. Mange må derfor jobbe som ringevikar i tillegg til deltidsstillingen sin for å kunne betale regningene sine. Om en deltidsansatt varsler om problemer eller blir syk, kan hun fort havne langt nede på ringelisten. Livet blir helt uforutsigbart for enormt mange mennesker.

Hele og faste stillinger burde være normen for et skikkelig arbeidsliv. Men sånn er det ikke. Blant dem som gjør noen av de viktigste omsorgsoppgavene rundt omkring i landet er deltid regelen, ikke unntaket. Og mange jobber deltid rett og slett fordi jobben er for tung til å jobbe fullt. Det er et alvorlig faresignal at en hel arbeidsgruppe i landet ikke orker å stå i jobben sin. Og det burde føre til endring.

Nylig stemte Stortinget ned tre forslag fra SV om å styrke retten til heltid. Heldigvis var Ap og Sp enige med oss i noen forslag, men siden Krf stemte mot, tapte vi slaget mot regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre. Forslagene kunne vært en viktig del av arbeidet for å få ned andelen deltid.

SV har på stortinget også foreslått å bruke mye mer penger på å styrke kommunenes budsjetter, og satt i alternativt budsjett av langt mer for å styrke kommuneøkonomien enn regjeringen og de andre partiene. Det ville gjort det mulig å få opp grunnbemanningen og gjøre arbeidslivet og velferden i kommunene mye bedre.

Men den viktigste kampen for heltid kan uansett ikke tas fra Stortinget, den må tas i kommunene.

Erfaringene fra kommunestyrer rundt omkring i landet viser nemlig at det er tungt å snu utviklingen. Det krever tid og det krever lokalpolitikere som tar utfordringen på alvor. Vi trenger politikere som snakker med partene i arbeidslivet, som satser på å få opp grunnbemanningen så arbeidet blir mulig å stå i for alle. Som tør å tenke nytt rundt hvordan man organiserer arbeidet.

Derfor er kampen mot ufrivillig deltid en viktig sak for SV i kommunevalgkampen til høsten. Etter valget i høst må det ikke sitte en eneste ordfører igjen som ikke skjønner at retten til heltid må styrkes for å gi et godt tilbud til innbyggere og ansatte i alle kommunene. 

Fridtjof Dahlen, 1.kandidat Halden SV
Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant Østfold SV