Kampen for Halden tingrett fortsetter

Av
DEL

INNHOGG Før sommeren trodde vi at vi hadde vunnet en viktig seier for å beholde tingretten i Halden. 8. oktober la derimot regjeringen frem en sak om endringer i domstolene. Til tross for mostand og advarsler fra kommuner, dommere, politijurister, advokater næringsforeninger og regionråd dundrer regjeringen på videre for å sentralisere rettsvesenet i Østfold, inkludert nedleggelse av Halden tingrett. Regjeringen foreslår å utvide dagens rettskretser og gjøre Halden tingrett til et avdelingskontor – eller det regjeringen kaller «rettssteder».

Senterpartiets saksordfører i justiskomiteen, Jenny Klinge, hadde opprinnelig foreslått høring i Stortinget før jul med behandling av saken i februar. Høyre, FrP og Venstre som utgjør mindretallet i justiskomiteen klaget tidsplanen inn for Presidentskapet som ga dem medhold i at stortingshøring skal holdes allerede 4. november 2020 og saken avgjøres innen utgangen av november. Dette er altså FrP og regjeringens julegave til Halden og Østfold. Senterpartiet vil klage på denne uforsvarlige hurtigbehandlingen.

For Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg betyr forslaget at tingrettene blir lagt ned som selvstendige domstoler. Mens det i det opprinnelige høringsbrevet fra regjeringen var lagt opp til at det skulle være minimumsbemanning på én dommer ved hvert rettssted, har departementet nå gått bort fra dette. I praksis innebærer det at tinghuset i Halden vil tømmes for ansatte. Det er den nye sorenskriveren i en ny og sentralisert domstol som skal avgjøre om og eventuelt når det skal være tilgjengelig ansatte og dommere ved avdelingskontoret.

Om avdelingskontorene skal opprettholdes overlater regjeringen til byråkratiet i Domstoladministrasjonen (DA). I forslaget fra regjeringen står det: «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.» Erfaringer med regjeringens og FrPs utallige reformer de siste årene er det vanskelig å se at tingretter som blir gjort om til rettssted på sikt vil bli opprettholdt. I Vestfold ble tingrettene slått sammen fra 2019. Nå, knapt to år etter, foreslås det å fjerne rettsstedene i Horten, Larvik og Sandefjord. Det er ingen grunn til å tro at DA ikke vil gjøre det samme i Østfold.

Det er vanskelig å se hvordan befolkningen, næringsliv, politiet og alle som sokner til Halden tingrett i fremtiden med dette forslaget vil bli sikret domstoltjenester som i dag. Isteden ødelegger man fagmiljøet ved dagens domstol og svekker grunnlaget for et levende advokatmiljø i byen.

Senterpartiet mener det er viktig at folk, politikere og næringsliv i Halden er kjent med at framtiden til tingretten nok en gang henger i en tynn tråd, og avgjørelsen skjer på Stortinget innen utgangen av november. Hvorfor Frp ønsker å fremskyndet dette kan vi bare spekulere i, men det kan være at partiet har endret standpunkt og ikke lenger vil holde avtalen de gjorde med Sp, Ap og SV tidligere i år.

Regjeringen og FrP har som vanlig når de gjennomfører reformer ingen anelse av de økonomiske og faglige konsekvensene denne reformen vil få. Endringer i domstolene er et grunnleggende samfunnsspørsmål som påvirker både de ansatte i tingretten, men også en rekke aktører som politiet, kriminalomsorgen, kommunene, næringsliv og folk i hele regionen, Østfold og l landet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.