Det er fra Pensjonistpartiets side i lengre tid framført at vi ikke er enige i den politiske kurs som nå kommunestyrets flertall følger. i forhold til innbyggerne i kommunen. Derfor nå noen betraktninger rundt dette forholdet. Alle som driver med politisk arbeide er videre kjent med at de siste årene så har det vært gode år for kommune Norge. Overføringene fra sentralt politisk nivå når det gjelder økonomiske midler, har vært langt utover det som var forventet. Det er derfor trist at kommunen må foreta så stor opplåning for å realisere alle de store prosjektene som det nå legges opp til, særlig med tanke på at når rådmann gir klare signaler om at det blir trangere tider. Det framgår av rådmanns forslag til økonomiplan som nå er framlagt. Dette sammen med budsjettet som ble vedtatt for 2019 viser derfor at det vi i Pensjonistpartiet hevdet i kommunestyret når det var til behandling var riktig. Det er ikke noen overraskelse for oss slik det framgår av økonomirapporten for mars som var til behandling i formannskapet sist torsdag at flere av de store driftsområdene har vanskeligheter med å holde sine, knappe budsjetter. De som etter min oppfatning sliter mest er helse/omsorg og undervisning/oppvekst.

Ansatte som har sine arbeidsplasser innenfor disse områdene gjør en fantastisk jobb, men har alt for små budsjettrammer. Det søkes derfor hele tiden etter hvor det kan spares penger på alle områder.

Vi i Pensjonistpartiet er glade for at det nå kan gis tilbud til de som trenger det på Bergheim omsorgssenter. Her er det gode bo muligheter med alle de hjelpemidler som kreves i et slikt nytt bofellesskap. At det ikke er penger slik at hele senteret blir tatt i bruk er et forhold vi i Pensjonistpartiet vil komme tilbake til når budsjettet for 2019 revideres senere i år. Grunn til vi mener det er at når de økonomiske midlene innenfor våre institusjoner er så knappe at det nå spares inn på både et lite kakestykke til kaffen og desserten etter middagen, så har det godt for langt.

Før så fikk beboerne et kakestykke til kaffen og dessert etter middagen alle ukedagene. Nå vil det bare bli gitt en slik servering kun på søndager. Dette holder ikke slik vi i Pensjonistpartiet ser det.