Stiftelsen Extra Giverglede med støttespillere skal sikre barn i Halden julegaver i år igjen.

Mange går en tøff økonomisk jul i vente. Jula er barnas høytid, og uansett hvordan man argumenterer for at julebudskapet handler om mer enn gaver, så er det faktisk gaver barna forbinder jula med.

 For fjerde året på rad hjelper Extra Giverglede her i Halden barnefamilier lokalt som ikke har råd til å kjøpe julegaver til egne barn.

Bank og stiftelse

I år samarbeides det med blant annet Berg Sparebank, Sparebankstiftelsen Halden og Handel i Halden. Bankene Stiftelsen og banken går inn med til sammen 75.000 kroner til Extra Giverglede.

Også Halden kommune ved Karin Oraug er med. I år kan det også søkes om julegaver ved Familiens Hus. Der vil du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjema.

Initiativtaker Mikaela Caci og medspiller Rolf Karlsen gjør dette med hjertet. De vet det finnes mye fattigdom i Halden – som vi ikke ser.

De vet, for opp gjennom årene har de blitt kjent med mange takknemlige. Voksne menn har også grått av takknemlighet.

Å være fattig i et rikt land

Markedssjef Anette Henning i Berg Sparebank sier dette om hvorfor de støtter Extra Giverglede:

– Vi gir bort mye ting som synes. Den skjulte fattigdommen ser vi ikke. Det må være en kjempeutfordring å være fattig i et rikt land. Det er godt noen tar tak i det. Vi bidrar det vi kan.

Sparebankstiftelsens Kjell Hagen har også full tillit til Mikaela Caci og Rolf Karlsen.

HA setter i høst fokus på fattigdom i Halden. Dette er den første av en rekke med reportasjer.

Dersom du har tips eller innspill til hva vi bør skrive om, kan du ta kontakt med vår journalist Hanne Eriksen på epost: he@ha-halden.no, på Facebook eller på telefon 992 05 334.

– Å bry seg om andre

– Dette blir ivaretatt på den beste måten. De to må være en «gullkombinasjon». Kjempebra at vi også får hjelpe til, sier han. Mens Trine Høistad i Handel i Halden er glad for at handelsstanden i byen også vil og kan være med.

 Mest synlig er dette i forbindelse med nissetog, der inntektene av nisseposesalg går til Extra Giverglede, samt at familier og barn som ønsker det kan legge julegaver til andre barn under juletreet.

– Det var fantastisk å se i fjor. Barn la andektig ned gaver under treet. Det virker som en terskel er senket i forhold til det å bry seg om andre.

 

Sommerleir

I sommer ble det arrangert sommerleir på Ytterbøl senter for 30 barn i alderen 8–12 år. Nå satses det på et enda mer skikkelig opplegg neste år.

14 voksne stilte opp 24 timer i døgnet for å gi barna denne opplevelsen.

– Barna ville ikke hjem, sier Rolf Karlsen.

Extra Giverglede hjelper faktisk gjennom hele året. Der de ser det trengs.

For Karlsen og Caci reiser hjem til hver enkelt familie med julegave(r). Hvert barn skal få en stor gave de kan skryte av. De blir kjent og trår til ekstra i de tilfellene det er behov.

Møtt med tårer

– Vi hjelper også til med bursdagspresanger. Det er flere som ikke har råd til å la barnet sitt gå i bursdager, sier en engasjert Rolf Karlsen.

Han og Mikaela Caci forteller de har kledd opp en hel familie. Takknemligheten de møter i hjem i Halden er enorm. Tårer triller.

Det å be om hjelp sitter veldig langt inne hos mange.

800 fattige barn

800 barn i Halden kommer fra «fattige» familer. Innvandrerfamilier der kun en av foreldrene jobber er overrepresentert.

Det viser folkehelserapporten fra 2015, tall fra Statistisk sentralbyrå og fattigdomsrapporten til NAV fra 2014.

Ifølge EUs lavinntektsgrense er en familie med to foreldre og to barn med en totalinntekt på under 500.000 kroner lavinntektsfamilier, eller fattige.

I Norge er der enslige forsørgere, barnerike familier med innvandrerbakgrunn og mottakere av sosialhjelp overrepresentert blant lavinntektsgruppene.

NAV-rapport

– Antallet barn i innvandrerfamilier med lav inntekt har økt de siste åra, mens antallet norske barn med lavinntekt har holdt seg konstant på landsbasis. Økt fattigdom blant barn kan derfor i stor grad tilskrives den høye nettoinvandringen, skrives det i NAV-rapporten.

I Halden gjelder altså dette 800 barn. Det er noe høyere enn gjennomsnittet for landet.

I folkehelserapporten pekes det på at kommunen har utfordringer på boligområdet for vanskeligstilte grupper, men det jobbes aktivt med dette gjennom det boligsosiale programmet.

Flere får sosialhjelp

Antall unge sosialhjelpsmottakere øker. Halden har flere sosialhjelpsmottakere enn landsgjennomsnittet og snittet for Østfold.

1.173 mennesker i Halden mottok en form for sosialhjelp i 2014. 8,3 prosent er mottakere i aldersgruppen 18 - 24 år. 5,3 prosent av befolkninger i alderen 25 - 66 år får sosialhjelp.

Arbeid og utdanning betyr mye for helse og levekår. I Halden er andelen arbeidsledige og uføre høyere enn landsgjennomsnittet, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Det er også høy andel barn av enslige forsørgere.