Bli med inn i julehuset som har vært pyntet siden 2. november (!): – Vi er litt gale

Huset ved grensen mellom Moss og Vestby har lyst opp siden begynnelsen av måneden. På innsiden har ekteparet så mange nisser at de ikke har tellingen.