Søndag den 29. september kl. 17:00 avholder UTEGRUPPA PÅ SION, INGEDAL sin 50-års jubileumsfest. Utegruppa har gjennom alle disse årene besøkt en rekke institusjoner i Halden og omegn, det være seg eldresenter, sykehjem og en rekke andre institusjoner. Ja, det blir nok trangt om plassen her i denne artikkelen om man skulle nevne alle stedene de har besøkt gjennom alle disse årene.

Det kan trygt slås fast at de har vært til stor glede og oppmuntring - spesielt for eldre og ensomme - med sang og sine friske vitnesbyrd. Gruppa ble opprinnelig startet av Johannes Helgestad, og målet var å nå mennesker med evangeliet (det glade budskap). Senere overtok sønnen Arne Helgestad lederansvaret. Dette hadde han i 20 år.

I tillegg til sang og vitnesbyrd ble det i begynnelsen også delt ut «traktater» - det vil si små papirfoldere som beskrev frelsens budskap gjennom troen på Herren Jesus Kristus. Gjennom traktatene man delte ut, ble det den gangen naturlig å kalle gruppa for "Traktatmisjonen".

I dag ledes UTEGRUPPA av Birger Skaar, som er medlem i Sion, Ingedal. Medlemmene av gruppa må virkelig berømmes for den store trofastheten de har vist gjennom mange år. Noen av medlemmene i gruppa har vært med helt fra starten og drivkraften bak det hele er ett kall og ikke minst kjærlighet og iver etter å nå mennesker med evangeliet om Jesus. Ved sin virksomhet viser gruppa at de tar Jesu Ord på alvor:

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt. 28: 18-20.

50 år er lang tid og dette skal feires på Sion, Ingedal.
DET BLIR STOR JUBILEUMSFEST MED BEVERTNING.

Du er hjertelig og varmt velkommen til jubileumsfesten.