Gå til sidens hovedinnhold

Jordskjelv i Halden!

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noen dager siden hadde SVs Fridtjof Dahlen et leserinnlegg i HA med overskriften "Litt av et jordskjelv". Han tok der for seg hvilke kommentarer som redaktøren i HA vedrørende hans syn om hvordan kommunevalget så ut til å bli noe tid tilbake. Den analyse som Fridtjof  Dahlen her kommer frem til, tror jeg har mye for seg. Nå blir det forandring i kommunen vedrørende politisk ledelse. Hva det ender på er ikke lenger godt å si. Hvem kommer til å samarbeide med hvem i tiden som kommer?  Ser en også det som ble framført i HAs avisartikkel fra 12. april, hvor det ble lagt fram hva som meningsmålinger viser om utviklingen partiene imellom, blir det et spennende valg. De store partiene går her markant tilbake eller står stille. De mindre partiene øker sin oppslutning ved at Senterpartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet alle går fram på meningsmålingen. Frp går litt tilbake, mens det for KrF og Venstre er mer markant tilbakegang. Miljøpartiet de Grønne har tilnærmet lik oppslutning i følge partibarometeret. En del av det som her skjer har lokal forankring, mens noe også er knyttet til det som skjer på landsplan. 

Tar en for seg utviklingen i vår egen kommune den senere tid så ser man at de mindre partiene har samlet seg i flere saker, og hvor det i kommunestyret har blitt markert at det stilles spørsmål ved den kursen som nå følges. Alternative forslag har blitt fremmet, men så nedstemt av det sittende flertall. Jeg skal ikke foreta en stor opplisting her, men noen kan jeg kort nevne. Økonomiske midler til Undervisningssektoren er nå slik at skolene går på "sparebluss".

Det medførte at en sentral leder innenfor dette området sluttet i sin stilling ved Kongeveien skole. Forholdet som nå er innenfor helse/omsorg, hvor det også er alt for knappe midler, har medført en altfor lav bemanning som også et stort problem. Mange forhold innenfor dette området har over tid i gode artikler også blitt tatt opp i HA som sikkert leserne har merket seg. Undertegnede hadde et leserinnlegg noe tid tilbake som het "kakestykket som forsvant", da kakestykket ble tatt bort fra brukerne, for å spare penger i våre institusjoner. De framlagte oversikter i rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 fastlegger også at med den kursen som nå følges, blir det ikke mer penger til selve driften av kommunen i tiden som kommer.  Disse forhold bør leserne av dette innlegget tenke over – også når de går til valgurnene 8. og 9. september – om mann ønsker at denne kursen skal fortsette.

Kommentarer til denne saken