– Jeg skal dele dette med kollegaer som jobber med utdanning på Stortinget, sier han til Halden Arbeiderblad.

Følger tett opp

En stor delegasjon fra Arbeiderpartiet lokalt og sentralt følger partileder Jonas Gahr Støre under hans reise i Østfold denne onsdagen. Stoppen og samtalene ved Halden videregående skole avdeling Porsnes har Støre bedt om selv.

Han vil rett og slett vite mer om hvordan og hvorfor Halden lykkes i større grad enn andre med å få unge mennesker gjennom sitt utdanningsløp.

Noen av nøklene er tett oppfølging. Personlig kontakt. Inkludering. Tilrettelegging. God helsesøstertjeneste. Det samarbeides bredt. Assisterende rektor Kristin Løkken og resten av staben jobber med samme mål for øye.

Nemlig å hindre dropout, få unge mennesker gjennom utdanningsløpet sitt slik at de står rustet til å møte framtida som voksne.

– I fjor hadde vi et frafall på 2,6 prosent. 26 av 1.000 elever. Det er ganske jevnt fordelt mellom de på yrkesfag og studiekompetanse. 22 av 21 som gikk opp til kompetansebrev/fagbrev ved at de tok det tredje året gjennom skolen, fikk bestått, informerer Løkken og rektor Arild Rød.

Halden en viktig by

Jonas Gahr Støre ser Halden som en viktig by. Hans bestemor er for øvrig også fra Halden.

Han synes også det er viktig å gi sin støtte til de lokale Arbeiderparti-kandidatene under det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Støre tror tidlig innsats overfor den enkelte elev, tett oppfølging overfor hver enkelt er nøkkelen for å lykkes. Halden videregående skole har skjønt det og lykkes.

– Skal andre kommuner i landet se til Halden?

– På dette området synes jeg de skal det.

–Problemer med læring og mestring begynner allerede på barneskolen?

– Ja, svarer Støre og nevner sitt partis satsing på lesing, skriving og regning. Det må tas tidlig.

– De som har problemer innen utgangen av 2. klasse skal få kraftig oppfølging så tidlig som mulig. Vi setter av 3,5 milliarder kroner til dette.