Gå til sidens hovedinnhold

Jobber kan forsvinne

INNHOGG

Stengte grenser har gitt både jobber og verdiskaping til gamle Østfold. Særavgiftene på lokkevarer må settes ned snarest, for at verdiskapingen ikke skal forsvinne tilbake over svenskegrensen så snart den åpner.

Regjeringen har ingen grunn til å vente med å sette ned særavgiftene på grensehandelsutsatte varer. Nå har de muligheten under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Mars 2020 stengte Norge grensene mot våre naboland som følge av koronautbruddet. Det har gitt oss en unik kunnskap om årsaker, omfang og effekter av grensehandelen. Når grensene på sikt skal åpnes, er det avgjørende at vi bruker denne kunnskapen til å målrettet redusere avgiftene som skaper grensehandelen.

En rekke norske særavgifter gjør at norsk dagligvarebransje har ikke fått konkurrere på like vilkår med vårt naboland Sverige. Nå ser vi hvor enorm handelslekkasjen til Sverige er, og hvor mye det betyr for verdiskaping og arbeidsplasser i gamle Østfold.

Stans i grensehandelen ga 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av seks varekategorier som alkoholholdig drikke, drikke uten alkohol, ferskt kjøtt, frossent kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer på Vinmonopolet i fjor. Det viser en rapport utarbeidet av Menon Economics for Virke. Områdene som er undersøkt er definert som grensehandelsområder i de gamle fylkene Sør-Trøndelag, Østfold, Akershus, Vestfold samt Oslo.

Omsetningen til norske nærbutikker økte over natten, og sterkest var veksten i kommunene langs grensen. I gamle Østfold alene har salget av grensehandelsvarer økt med 72 prosent. Hver innbygger i gamle Østfold har i snitt handlet for over 8000 kroner mer i norske dagligvareforretninger og på polet som et resultat av manglende mulighet for grensehandel.

Økt salg fikk igjen betydning for norske arbeidsplasser. Tall fra SSB viser at antall ansatte i dagligvarehandelen økte med hele 4200 personer i 2020. Desto nærmere man kom grensen, desto flere nyansettelser ble det gjort i norske butikker.

Dagligvarebransjen er en viktig sysselsetter over hele landet, og har oppbemannet kraftig som følge av stengte grenser. Mange av disse er midlertidige stillinger som vi frykter vil forsvinne det øyeblikket grensene åpnes igjen.

Menon Economics konkluderer med at bortfallet av grensehandel ville skapt 8200 nye arbeidsplasser bare i dagligvarebransjen inkludert Vinmonopolet. I tillegg kommer omsetnings- og sysselsettingsvekst i andre bransjer. Bortfallet av grensehandelen ville totalt skapt godt over 10.000 arbeidsplasser.

Vi frykter at om vi ikke får reduksjoner i særavgifter som fjerning av resten av mineralvannavgiften og omlegging av avgiften på drikkevareemballasje, tas gamle vaner opp igjen når grensene etter hvert åpner. Det vil føre til at arbeidsplasser i norske butikker forsvinner igjen.

Når grensene åpnes igjen, vil det stå om arbeidsplassene til tusenvis av enkeltmennesker. I statsbudsjettet for 2021 tok Frp og regjeringspartiene et viktig skritt gjennom å senke avgiftene på brus, vin og øl og ved å fjerne den særnorske avgiften på sjokolade og sukkervarer. Det har skapt optimisme. Nå er det avgjørende at man fortsetter å harmonisere avgiftene mellom Norge og Sverige. Her er avstandene ennå store på en rekke viktige varer. Den første testen kommer i revidert nasjonalbudsjett som skal vedtas før sommeren.

Handel over landegrensene er positivt for alle, men rammevilkårene må være like. Har vi like vilkår står vi sterkt rustet til å møte åpne grenser med et smil.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.