– Vi har hatt en uformell brainstorming og jeg vil si vi har dannet et godt grunnlag for å komme fram til en tverrpolitisk enighet om en framtidig jernbaneløsning som Halden kan leve med, sier Arve Sigmundstad (Ap), som tok initiativ til møtet.

Han får støtte av Henrik Rød (Frp) og Fredrik Holm (H).

De forteller videre at det vil komme en politisk sak til behandling på neste møte i formannskapet.

– Her vil nok flere av oss jobbe for at vi skal få til et felles vedtak. Skal vi lykkes med dette må et samlet politisk Halden stå bak vedtaket, sier de.

Jernbaneverket har signalisert dobbeltspor for både gods og persontrafikk som skal gå tvers gjennom sentrum. Sporene vil dele byen i to og planene har til dels sjokkert politikerne.

Det vil innebære store endringer i bysentrum med riving av flere hus og bruer.

Knut Halvorsen fra Deutsche Bahn jobber for en løsning over Svinesund og har omtalt planene som en berlinmur som vil dele byen i to.

Han har oppfordret Haldens politikere til å synliggjøre andre løsninger. Første steg i den jobben var onsdagens tverrpolitiske og uformelle møte.