Nei til rett linje

GJENNOM SARPSBORG: Den framtidige intercity traseen skal gå gjennom sentrum av alle byene. Avklaringen kom fra Samferdselsdepartementet onsdag formiddag,.

GJENNOM SARPSBORG: Den framtidige intercity traseen skal gå gjennom sentrum av alle byene. Avklaringen kom fra Samferdselsdepartementet onsdag formiddag,. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Samferdselsdepartementet sier nei til å utrede flere jernbanetraseer gjennom Østfold enn alternativet gjennom alle byene.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) Dermed er det endelig avklart at verken rett linje over Rolvsøy eller Y-alternativet som er rett linje fra Råde til Sarpsborg der Fredrikstad blir et sidespor, blir utredet videre. Sarpsborg kommune fikk dette svaret fra Samferdselsdepartementet onsdag formiddag.

Svarer alle

Samferdselsdepartementet er ikke bare krystallklar i svaret på henvendelsen fra formannskapet i Sarpsborg kommune, departementet gir også nøyaktig det samme svaret på henvendelsene fra Kristelig Folkeparti Sarpsborg om rett linje over Rolvsøy, og henvendelsen fra Østfold fylkeskommune.

KRYSTALLKLART: Ordfører Sindre Martinsen-Evje er glad for svaret fra Samferdselsdepartementet som han beskriver som krystallklart.

KRYSTALLKLART: Ordfører Sindre Martinsen-Evje er glad for svaret fra Samferdselsdepartementet som han beskriver som krystallklart. Foto:

– Det er for så vidt ikke noe nytt i svaret fra departementet. Det er dette jeg har sagt hele tiden og det er dette vi har jobbet etter. Men det er fint at departementet er så krystallklar i svaret sitt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Med dette svaret blir alle diskusjonene om trasévalg lagt død?

– Jeg vet ikke hva andre vil gjøre. Men svaret forteller at beslutningen om hvor intercity-traseen skal gå er tatt, og det er ikke noe som kan gjøres med det. Departementet har i sitt svar svart på alle henvendelsene de har fått, også rett linje over Rolvsøy, og det er helt klart at det bare er ett alternativ og det er alternativet gjennom alle byene. Den beslutningen har regjeringen og Stortinget tatt tidligere, sier Martinsen-Evje.

Forholder seg til svaret

– Vi er ikke fornøyd, men vi forholder oss til svaret vi har fått fra Samferdselsdepartementet. Nå vil vi jobbe for en konstruktiv og god løsning for dobbeltsporet gjennom Sarpsborg, sier Høyres Ann-Hege Indrevoll.

Sammen med Fremskrittspartiet var det de som sto bak initiativet som førte til at formannskapet i Sarpsborg sendte en formell henvendelse til Samferdselsdepartementet med forespørsel om det var mulig å planlegge dobbeltsporet gjennom Østfold etter Y-konseptet (direkte fra Råde til Sarpsborg der Fredrikstad blir et sidespor) i tillegg til traseen gjennom alle byene.

– Svaret fra departementet er veldig tydelig og det var det vi hadde håpet på. Ingen er tjent med at denne saken drar ut ytterligere i langdrag. Nå har vi dratt den så langt vi kan for å få gehør for vårt syn, men det fikk vi ikke, sier Indrevoll.

– Er du overrasket over svaret?

– Nei, jeg tror det skulle mye til for at departementet gjorde en kuvending, sier Indrevoll.

Kunne vært avklart før

Rett linje over Rolvsøy forkjemper Ståle Solberg, er ikke helt sikkert på om trasédebatten er lagt død og avsluttet med Samferdselsdepartementets svar.

– Det må jeg tenke på. Jeg må være sikker på om departementets svar er forankret politisk hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og ikke bare i administrasjonen i departementet. Men er traseen bestemt av Stortinget må vi forholde oss til det. I så fall kunne dette vært avklart på et mye tidligere tidspunkt. Jeg vil også se på om det er en ankemulighet. Var konsekvensene kjent da det ble besluttet at traseen skulle gå gjennom byene, og hvor skal alle godstogene gå. Dobbeltsporet blir i utlandet presentert som en godsbane. Etter svaret fra departementet sitter jeg bare med enda flere spørsmål. Men endelig har vi fått avklart hvem som har bestemt hvor traseen i Sarpsborg skal gå, og det er ikke Sarpsborg bystyre, sier Solberg.

Ingen lokal prosess

Ståle Solberg er heller ikke spesielt imponert over samferdselsministerens opptreden i forkant av avklaringen.

– Kommuner som brukte lang tid på en lokalpolitisk prosess ville ikke bli straffet, var beskjeden vi fikk. Realiteten er at det ikke er noen lokalpolitisk prosess. Beslutningen er tatt av Stortinget, mens vi bare skal beslutte noen underordnede detaljer, sier Solberg.

Hele svaret

Her er hele svaret fra Samferdselsdepartementet på henvendelsene fra Sarpsborg kommune, Sarpsborg Kristelig Folkeparti og Østfold fylkeskommune:

«Spørsmål om planarbeid for dobbeltspor på InterCity-strekningen Haug til Halden. Vi viser til henvendelser fra Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Sarpsborg KrF vedrørende trasévalg for jernbaneutbyggingen gjennom Østfold. Regjeringen Stoltenberg la i 2013 fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-2023). Utviklingen av togtilbudet på IC-strekningene er forankret i denne meldingen. Her presenteres en strategi for utbyggingen som skal gi sammenhengende dobbeltspor til Seut/Fredrikstad i løpet av 2024, og videre utbygging fra Seut til Sarpsborg i løpet av 2026. Stortinget sluttet seg til denne strategien i behandlingen av meldingen, jf. Innst. 450 S (2012-2013).

Det følger av dette at utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold skal følge korridoren Oslo-Fredrikstad-Sarpsborg-Halden. Denne korridoren ligger til grunn for planleggingen av utbyggingen og endelig trasévalg, og er tydelig forankret i nasjonal politikk. Samferdselsdepartementet vil ikke be Jernbanedirektoratet om en vurdering av alternative korridorer, verken i rett linje fra Råde over Rolvsøy til Halden, eller fra Råde til Sarpsborg/Halden med avgreining til Fredrikstad.

Artikkeltags