Jegere og grunneiere i Aremark samarbeider om noe de er uenige om – villsvin

Det fins 2-300 villsvin i Aremark – nå skal et nytt prosjekt gjøre noe med problemet.