Glad i Os: Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges ny sentrumsskole, og at alle barna som går på Os i en periode skal flyttes fra nærskolen sin – og opp til Folkvang skole.

Tradisjonen tro ble det like før sommeren arrangert åpen dag på Os, og nærmere 350 elever sto foran stolte foreldre og sang det vi har lært å kjenne som «OS-sangen». Jeg har hatt barn på Os mer eller mindre sammenhengende i 15 år, og har hørt sangen mange ganger før – hver gang blir jeg like rørt.

Det er et høydepunkt å se glade elever synge i kor, mestre i kor – og hver gang er det like fint å se det fellesskapet disse nærmere 350 barna deler.

I år var åpen dag på Os enda litt mer spesiell. Dette er antakelig siste gangen jeg får oppleve åpen dag på Os slik jeg har vært vant til. Samtidig så jeg hvordan elevene smilte, når de denne gangen hadde endret en liten strofe i sangen.
 

– Skolen vår er midt i Halden by. Den er over 100 år, det gjør oss kry, har elevene sunget tidligere år.


I år var teksten endret til: – Skolen vår er midt i Halden by. Den er over 100 år, nå skal vi få ny, sang nærmere 350 glade elever en regntung ettermiddag i juni.

Det har i flere år vært usikkerhet rundt hva som skal skje med utbyggingen på Os. Men nå er det tatt en avgjørelse, det skal bygges ny skole. Derfor må barna på Os flytte opp til Folkvang allerede fra skolestart i august.

Informasjonen ut til foreldre var lenge mangelfull, den kom sent – men nå er mitt inntrykk at dette har gått seg til. Barna har fått god og ryddig informasjon, og mitt inntrykk er at det nå kjøres ryddige og gode medvirkningsprosesser som både involverer barna, foreldrene og de ansatte ved skolen.

Fremdeles går debatten i lokalsamfunnet, og i lokalmedia, Noen gleder seg og tror dette blir et fantastisk løft både for skolen, og for byen. Andre er mer opptatt av å bevare bygningskroppen på Os. Begge deler er legitimt, selv om det noen ganger kan være fristende å minne om at beslutningen ble tatt for snart et halvt år siden.

Men jeg reagerer sterkt på at noen nå hevder at barna på Os er hjernevasket, fordi de gleder seg til å få en ny skole. Jeg reagerer sterkt på den hetsen ansatte og ledelsen på Os utsettes for, og jeg reagerer sterkt på voksne folk holder på slik.

Det er legitimt å mene at man burde ha valg et annet alternativ, og det er legitimt å mene at vernehensynet burde vært vektlagt tyngre. Men å sjikanere de som er av en annen oppfatning, å beskylde rektor og lærere for å hjernevaske barna – det er ikke greit.