– Jeg ønsker å begynne her – så slipper jeg å pendle

Rødsbergeleven Aase Marie Lund Evensen har bestemt seg for å søke den nye linja IT og medieproduksjon ved Halden videregående skole.