- Jeg må kanskje spille litt mer "kokos"

(HTH-Runar 27-29) - Hederlige tap er ingen ting vi vil samle på.