Ser i Halden Arbeiderblad den 26 mai at Henning Lie mener jeg kom med masse antakelser og følelser i innlegget mitt, uten å nevne alle disse antakelsene og meningene. Det jeg skrev var fakta. Og årsaken til at jeg «blandet inn» elgforvaltningen var ene og alene fordi Alf Ulven gjorde det, altså innlegget jeg svarte på.

Og bare la det være klart: vi er helt enig om at båndtvang er viktig for beskyttelsen av våre viltarter, men du kan ikke blande inn ulv her. En ulv er en art som er naturlig hjemmehørende i Norge og når vi er innenfor ulvesona skal ulven altså ha forrang. At du mener at gjerder kun er et midlertidig hinder på ulvens vei, får du stå for selv.

Det finnes flere gjerder som faktisk gjør jobben med å holde ulv ute fordi de er ettersett og vedlikeholdt jevnlig. Når det gjelder angrepet i Aremark har gjerdet stått i mange år og har, etter hva jeg vet, holdt ulv ute i disse årene. Det var dessverre en del store avvik på dette gjerdet, blant annet ved en bekkekrysning. Det var også brukt stålgrinder uten elektrisk påbygging. Jeg vet ikke hvilke andre tiltak Lie ville hatt når det gjelder å verne om husdyr, om ikke gjerder? Gjerder er i dag det beste tiltaket som finnes, om de bare ettersees og vedlikeholdes til optimalt vern.

At jeg og Rovviltets Røst ikke tenker dyrevelferd får stå for din regning. Dyrevelferd skal gjelde alle dyr, og er det noe Rovviltets Røst har kjempet for er det at sauebønder skal få støtte til gjerder. Jeg håper Lie kan utdype hvilke antakelser og meninger jeg måtte ha i dette innlegget, om han da velger å svare.