- Jeg har ikke tiltro til kommunens valg og prioriteringer på kulturfeltet

I den siste utgaven av den politiske podkasten Wiels plass er det to samfunnsengasjerte haldensere som er gjester.