Senterpartiet er garantisten for oppløsning av Viken. Det vet også gruppelederen for Frp i Viken, Lavrans Kierulf, selv om han i flere medier forsøker seg på en «frekkis» når han forsøker å så tvil om Senterpartiets holdning til Viken.

Jeg meldte meg inn i Senterpartiet i 2017. En av grunnene var at Senterpartiet hadde en tydelig profil mot tvangsammenslåing av kommuner og fylker. Jeg har alltid elsket Østfold, og så i mai 2017 at regjeringen med Frp i spissen ønsket å ta fra meg Østfold. Frp og resten av regjeringen ville gjøre meg til en Viken-borger.

I ettertid gjorde Frp, Høyre, Venstre og KrF nettopp det. I juni 2017 stemte de samme partiene for å legge ned Østfold og opprette Viken. De støttet en tvangssammenslåing. De trosset innbyggernes vilje, og vedtakene de folkevalgte i fylkeskommunene hadde gjort.

I desember 2017 hadde Frp mulighet til å rette opp i egne feil. Senterpartiet fremmet et forslag i Stortinget om å oppheve vedtak om tvangssammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Det ønsket de ikke. Nok en gang stemte Frp for Viken og mot Østfold.

Senterpartiet var i hele prosessen som ledet fram til opprettelsen av Viken imot tvangssammenslåing. Oppløsning ble derfor vår fremste sak i valgkampen før kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vi fikk tillit, og vi har gjort vårt for å innfri våre løfter.

Vi styrer fylket trygt, frem til det skal oppløses. Noe annet hadde vært uansvarlig. Kierulf klager på at Viken har planer for åra framover. Jeg vet ikke med Kierulf og Frp, men Senterpartiet og flertallet har ingen planer om å bryte kommuneloven som blant annet pålegger oss å lage en fireårig økonomiplan hvert år.

Det er flott at Frp går til valg på å oppløse Viken. Men er det ett parti som ikke har troverdighet når det kommer til oppløsning av Viken, så er det Frp. De har opprettet og skapt Viken. De ønsker fortsatt en borgerlig regjering, med partier som har skapt denne meningsløse regionen. I tillegg er Frp en del av dagens stortingsflertall som nekter oss å oppløse Viken.

Hvis Viken skal oppløses trenger vi et nytt grønt-rødt stortingsflertall. Vi trenger et sterkt Senterparti. Får vi nok tillit, så oppløses Viken. Da skal vi starte arbeidet med å bygge et nytt og bedre Østfold. Et Østfold med nære og gode tjenester, og utvikling i hele fylket.

Det er faktisk Frp som har et forklaringsproblem, ikke Senterpartiet.